तेरो घटिया दिमाग ” गो टु ब्याक स्कुल ” हिन्दीमा गालि दिदै त मरे पछि नर्कमा पनि ठाउँ पाउदैनस धर्म गुरु माथि औला उठाईस भन्दै आरोप लगाएका छन्

तपाईको प्रतिक्रिया