पूंजिले चल्छ कि त मु…ले चल्छ, रक गायीका सरस्वति लामाले भनेपछि हंगामा

तपाईको प्रतिक्रिया