स्वास्थ्यकर खान पान न खाना ले मनिसमा कमजोरी आउने गर्छ / आजकल मानिसहरु ब्यस्त रहेने कारण ले आफ्नो खान पान मा खासै ध्यान दिएको पाइदैन त्यहीभएर शारीरक कमजोरी को असर उनीहरु आफ्नो यौन जीवन मा पनि प्रस्ट रुप मह्शुस गर्न सक्छन्

तपाईको प्रतिक्रिया