मुकुन्द भन्ने मानवलाई हामी प्रबाशि चेलिको चेतावनि भन्दै यसो भने….

तपाईको प्रतिक्रिया